Opozorilo
Q.Sonic Natisni


ultrazvocni_plinomer_Q_Sonic

Elster-Instrometov Q.Sonic ultrazvo?ni plinomer z ve? oddajniki in senzorji je idealna naprava za obra?unske meritve zemeljskega plina. Patentirana razporeditev oddajnikov in sodobnih ultrazvo?nih senzorjev ter digitalna obdelava podatkov omogo?ajo visoko natan?nost in odli?no dolgoro?no stabilnost.

Analiza preto?nega profila ultrazvo?nega plinomera lahko v mnogih primerih omogo?i uporabo brez usmernika pretoka. Ultrazvo?ni merilniki omogo?ajo meritve pretoka plinov brez padca tlaka na plinomeru.

Nazivni premer: 100 - 1600 mm
Najve?ji pretoki:
800 do 100.000 m3/h
Hitrost pretoka plina: < + 30 m/s
Delovni tlak: 8 - 150 bar (po dogovoru na voljo tudi za nije ali vije tlake)
Temperatura plina: - 20 do + 80 oC (po dogovoru na voljo tudi za nije ali vije temperature)
Temperatura okolja: - 20 do + 60 oC (po dogovoru na voljo tudi za nije temperature)
Ponovljivost: < 0,05 % (od 5 do 100 % Qmax)
Merilne napake:

- < 0,3 % (visoki tlaki, s tokovno kalibracijo, od 5 do 100 % Qmax)

- < 0,5 % (tipi?na merilna napaka brez tokovne kalibracije, od 5 do 100 % Qmax, 0,2 % nelinearnost)

Zahtevana dolina ravne cevi pred plinomerom brez usmerjevalnika pretoka: 10 do 20 D
Zahtevana dolina ravne cevi pred plinomerom z usmerjevalnikom pretoka: 5 do 10 D
Skladnost z AGA-9 da
Napajanje z elektri?no energijo: 24 V enosmerno
Poraba elektri?ne energije: < 10 W
Izhodi:

- 2 x RS232

- 2 x RS485 (do 500 m)

- 4 x opti?ni vmesnik 0-10 KHz, poljubno nastavljiv

- analogni izhod 0-20 mA (opcija)

Reakcijski ?as: 1 posodobitev / s
Spominske funkcije: > 35 dni za urne merilne podatke skladno z API priro?nikom za meritve, poglavje 21
Lokacija temperaturnega senzorja: 3-5 D pred plinomerom ali 2-5 D za plinomerom
Lokacija tla?nega senzorja: na ohiju plinomera
Monost uporabe v eksplozivnih okoljih: ATEX odobritev:cona 1 za pline skupin IIA, IIB in IIC
Material ohija: A333/LF350, opcija: WSTE355, SS, duplex
Za?ita pred okoljskimi vplivi: IP65
Zadnjič posodobil Torek, 03 Avgust 2010 12:16