Opozorilo
gas-net F1 Natisni

korektor-flow-computer-gas-net-F1

Gas-net F1 je elektronski ve?funkcijski korektor za zemeljski plin in industrijske pline z vgrajeno spominsko enoto. Naprava lahko deluje v povezavi z razli?nimi temperaturnimi in tla?nimi senzorji, primernimi tudi za delovanje v potencialno eksplozivnih okoljih.

Gas-net F1 lahko skrbi za korekcijo do treh plinskih tokov, ki so lahko eno ali dvosmerni.

Arhitektura: modularna, na voljo so razli?ni vhodni, izhodni in komunikacijski moduli
Spominske funkcije: vgrajena spominska enota za merilne in obra?unske podatke
Vhodi (glede na vhodni modul):

vhodni modul EXMFE5:

- trije pulzni ali signalni vhodi (en tudi za Encoder)

- procesni vhod 4-20mA ali po HART protokolu za do 4 tla?ne in temperaturne senzorje

- vhod za tirii?ni temperaturni senzor Pt-100

vhodni modul MFE11:

- osem digitalnih vhodov, ki se lahko nastavijo za uporabo kot signalni vhodi 0-24 V DC ali kot pulzni vhodi s frekvenco najve? 20 Hz

- trije procesni vhodi 0/4-20 mA
Izhodi (glede na izhodni modul):

izhodni modul MFA8:

- en tranzistorski izhod za sporo?ila (NC, max. 28,8 V, 120 mA)

- trije tranzistorski izhodi za sporo?ila ali pulze do 20 Hz (NO, max. 28,8 V, 120 mA)

- tirje analogni izhodi 4-20 mA za merilne vrednosti

komunikacijski modul MSER2:

- dva serijska vmesnika RS232/RS422/RS485 za povezavo z ultrazvo?nimi plinomeri in povezava z zunanjimi napravami preko digitalnih protokolov
Komunikacijski protokoli:

- DSS vmesnik za povezavo korektorja preko COM vrat na PC za nastavitve in prenos arhivov

- serijski vmesniki na komunikacijskih modulih za povezavo z ultrazvo?nimi plinomeri, zunanjimi modemi ali povezavo po drugih protokolih (3964R, RK512, Modbus RTU ali ASCII, Profibus DP)

- DSfG vmesnik po protokolu DVGW G485

- mreni vmesnik za povezavo na omreja TCP/IP (po protokolih DSfG Class B, Modbus TCP/IP, IEC 60870-5-104)
Oskrba z elektri?no energijo: 24 V enosmerno +/- 20%, opcija zunanja napajalna enota 230 V
Zaslon: osvetljen LCD zaslon, 8 vrstic s po 32 znaki
Dimenzije in montaa: montaa v 19" nosilec, viina 3 x, irina 1/3 ali , dolina s priklju?nimi stikali priblino 220 mm
Temperaturno obmo?je delovanja: 0 do + 50 oC
Uporaba v Ex coni: dovoljena uporaba le izven Ex cone 2
Dodatki: razli?ni moduli za pritrjevanje
Zadnjič posodobil Torek, 03 Avgust 2010 11:19